A Campus-Sétányon vásárolt ingatlanoknál elengedjük

 • az értékbecslési költséget,
 • a fedezetkezelési költséget,
 • a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének TakarNet rendszeren keresztül történő ellenőrzése miatti ügyintézési díját.
 • a közjegyzőnek fizetendő díj 50%-át a bank megtéríti
 • a folyósítási díjat
Mely kedvezmény az aktuális a banki akciótól függetlenül megilleti a vásárlókat!

valamint

0,25%-os speciális kamatkedvezményt biztosítunk a piaci hitelekből!
INGYENES ELŐZETES HITELBÍRÁLAT, MÁR AZ ELŐSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ELŐTT

Miben Segítünk?

 • Ingyenesen és teljes körűen segítünk a hitelügyintézésben
 • Felmérjük az ügyfél igényeit, lehetőségeit, ezt követően személyre szabott hitelajánlatot készítünk, és azt részletesen ismertetjük.
 • Összeállítjuk a hiteltermék igényléséhez szükséges dokumentációkat, valamint a szükséges banki nyomtatványokat, illetve a hitelfelvételhez kapcsolódó egyéb jogi dokumentumok (adásvételi szerződés, használat-megosztási megállapodás, házastársi vagyonmegosztási szerződés stb.) véleményeztetjük.
 • A földhivatali ügyintézésben (tulajdoni lap, térképmásolat kikérése, elkészült szerződések érkeztetése stb.), az összegyűjtött iratok áttekintésében, az előírt nyomtatványok megfelelő kitöltésében közreműködünk.
 • A kész hitelkérelmi dokumentációt eljuttatjuk a bankba, az adott bankfiókkal folyamatos kapcsolatban vagyunk a hitelfelvételi folyamat során, az ügyfelet tájékoztatjuk a fontosabb fejleményekről (hiánypótlásokról, választási lehetőségekről, döntési helyzetekről stb.)
 • Megszervezzük a szerződéskötést, közjegyzőnél történő időpontfoglalást, illetve a folyósítási feltételek teljesítésében is közreműködünk (földhivatali ügyintézés; lakásvásárlás esetén igény szerint lakásbiztosítás megkötése; közokirat-és egyéb folyósításhoz szükséges dokumentumok továbbítása a bankba)
 • Végül tájékoztatjuk ügyfelünket a folyósítás megtörténtéről.
 • Ingyenes szolgáltatást, egyedi kedvezményeket biztosítunk.
 • A bankfiókban el nem érhető kedvezményeket nyújtunk
 • Bankfióki sorban állás nélkül, gyors hitelügyintézéssel.

Mi is a hitel és miért érdemes felvenni?

Jelzáloghitelből történő finanszírozás azt jelenti, hogy a vevő a vételár egy részét, vagy teljes egészét (ez csak akkor lehetséges, amennyiben a vevő az itt vásárolt ingatlanon kívül egy másik ingatlanfedezetet is be tud hozni az ügyletbe) a finanszírozó pénzintézettől igényelt lakásvásárlási hitelből kívánja kiegyenlíteni. Ebben az esetben az adásvételi előszerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti a vételár 20%-át, és amennyiben anyagi lehetőségei engedik, a műszaki átadásig megfizeti további önerejét. Az utolsó vételárrészletet pedig a Bank fizeti meg az eladó részére a hitelszerződésnek megfelelően!

Fontos tudni:

 • Az alapkamat csökkenése miatt a piaci változó kamatozású jelzáloghitelek kedvezőbb kondíciókkal rendelkeznek, mint az államilag támogatott lakásvásárlási hitelek!
 • A korábban elérhető hitelfajtákkal szemben a kedvező kamatok már 3, 5, vagy akár 10 évre is rögzíthetőek – ezzel kizárható a későbbi alapkamat emelés miatt adódó kamatváltozás kockázata!
 • Új építésű ingatlanokra állami támogatás is igényelhető, mely vissza nem térítendő támogatás, és akár az önerő részét is képezheti!
 • Magas finanszírozás, vagyis akár 20% önerő is elegendő a lakásvásárláshoz! Kiegészítő fedezet bevonásával pedig 100%-os is lehet a finanszírozás, tehát akár önerő nélkül is lakáshoz lehet jutni!

Milyen típusú hiteleket tudunk ajánlani?

Lakásvásárlásra nyújtott jelzáloghitelek:

1
Forint alapú kedvezményes (kamattámogatott) hitel

(35 éves korig egyedülállók, és párok, gyermektelenek, és max 1 gyerekkel, vagy 35-45 között 2 vagy több gyerekkel)

2
Piaci kamatozású Forint alapú hitel

(3 havi változó kamatozású)

3
Fix kamatozású hitelek

5, 10 vagy akár 20 évig fix törlesztőrészlettell!

Amiről ne feledkezzünk meg:
LAKÁSTAKARÉK-PÉNZTÁR!

Mire használható fel?

Alapvetően lakáscélra, ezen belül szinte bármire, ami beépítésre kerül az ingatlanba. Néhány példa:

 1. Lakásfelújítás / korszerűsítés
  (Többek között: festés, tapétázás, parketta, padlószőnyeg, burkolólapok, csempék, beépített szekrények, konyhabútor, beépített háztartási készülékek, nyílászáró csere, redőny, klíma, internet, TV, telefon bevezetése, stb.)
 2. Ingatlan vásárlás
 3. Lakáshitel teljes vagy részleges kiváltás, előtörlesztés

Hogyan működik a lakástakarék-pénztár?

A lakástakarék-pénztár (röviden: LTP) az ügyfelek pénzét egybegyűjti, arra minimális kamatot fizet. A termék létjogosultságát az állami támogatás adja, amely a befizetések 30%-a, de maximum évi 72.000 Ft.

Egy ember csak egy lakástakarék-pénztári szerződés után veheti igénybe az állami támogatást, AZONBAN a családtagok felhasználhatják egymás lakástakarék-pénztárát, anélkül, hogy tulajdont kellene szerezniük az ingatlanban, így minden családtagra tud LTP szerződést kötni.

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE

Hogyan igényelhető új lakás építésre, vásárlásra?

Új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, ebben az esetben a CSOK folyósítására egy összegben, a használatbavételt igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített, vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző általa eltartott
• Vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után,
• Legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után – a gyermek szüleinek halála esetén,
• Továbbá fiatal házaspár – meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb 2 (FHB 10+10 CSOK esetén – meglévő gyermekei számától függően – legfeljebb 3) születendő gyermek vállalása esetén is.

Hasznos alapterület

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes eltartott és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni. (ideértve azokat is, akik után korábban már vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybe vettek).

Lakás minimális hasznos alapterülete:
• egy gyermek esetén legalább 40 m2
• Két gyermek esetén legalább 50 m2
• Három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

Személyi feltételek – általános rendelkezések

A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.
• OEP igazolás

Atámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a magyarországi társadalombiztosítási rendszerben biztosított kell, hogy
A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van.
• NAV igazolás

A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása, melyet 30 napnál nem régebbi, köztartozás-mentességről szóló együttes adóigazolással kell igazolni

• Erkölcsi bizonyítvány
Az igénylőnek és házastársának 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült

“10+10 CSOK” – három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok

A három vagy több gyermeket nevelő (vagy vállaló fiatal) házaspár új lakás építés vagy új lakás vásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.

Amennyiben az igénylő 2016. február 11-jét megelőzően a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, és a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább három gyermeket nevel vagy
• gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három gyermek születését vállalja,
• egy meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további legfeljebb két gyermek születését vállalja, vagy
• két meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további egy gyermek születését vállalja és
új lakást épít vagy új lakást vásárol, akkor a már igénybe vett és a Rendelet által biztosított, maximális 10 MFt támogatási összeg különbözetét igényelheti.
A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

A támogatási összeg – az általános feltételek teljesítésén túl – akkor igényelhető, ha
• a kérelem benyújtása időpontjában saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a társadalombiztosítási rendszerben
• 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos biztosításban van, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás van
• A 2 éves TB jogviszonyban az igénylést megelőzően 180 napnak magyar TB jogviszonyban kell lennie, a maradék időszak lehet:
• • valamely más EGT tagállam TB rendszerének hatálya alá tartozó időszak, vagy
• • középfokú nevelési oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulói jogviszony.

Eltartott gyermekek száma Új lakás vásárlására, építésre
nyújtott CSOK feltételeinek teljesítése esetén
Családi otthonteremtési kedvezmény összege
(Ft)
Minimális hasznos alapterület
Lakás
(nm)
Egylakásos lakóépület
(nm)
1 600 000 40 70
2 2 600 000 50 80
3 10 000 000 60 90
4 vagy több