A Campus Sétány beruházója, a Lövölde Invest Kft. tavaly kezdte meg a 25 000 m2 alapterületű, 199 lakást, garázsszinteket, üzleteket, belső kerteket magában foglaló 11 szintes lakóépület felépítését. Az első lakók hamarosan beköltözhetnek Székesfehérvár egyik legjobb fekvésű területén megépült otthonaikba, a beruházó pedig hozzákezd a Campus Sétány II. ütemének építésébe is.

Székesfehérváron évek óta nem volt hasonló volumenű beruházás. A beruházó részéről Rendek Richárdot kérdeztük a projektről.

Mi a különleges a Campus Sétányban?

Ez az első ilyen jellegű beruházás Székesfehérváron. A régióban ilyen volumenű lakópark fejlesztésébe nem fogott senki még korábban, aminek oka részben az, hogy Székesfehérváron a nyolcvanas évek végéig a város centrumához közeli fejlesztési területek nagyrészt beépültek. Ezt követően a beruházókat korlátozta a beépíthető telkek mérete, illetve a belvárostól való távolsága. A 2008-ban kialakult gazdasági körülmények végképp megállították a jelentősebb ingatlanfejlesztéseket, így ezen terület korábbi tulajdonosának a már elkészített koncepciója sem tudott megvalósulni. Székesfehérvár szinte utolsó központi elhelyezkedésű, középmagas épülettel beépítendő területe éppen ezért csak most válhat otthonává számtalan székesfehérvári családnak, vagy olyanoknak, akik most költöznek esetleg városunkba. A városban rengeteg betöltetlen állás van, a vállalkozásoknak szükségük van munkaerőre.  Ez kihatással van a lakásigény növekedésére is.

A Campus Sétány környéként valóban új városrész épül. A lakópark építkezése az I. ütem után a tervek szerint tovább folytatódik. Még további két ütemben többszáz lakást, és ezek kényelméről gondoskodó további, szolgáltatásokat is befogadó épületeket tervezünk építeni.

Miben lesz más a Campus Sétány II. üteme az elsőhöz képest?

A jelenlegi elképzelések szerint egy vegyes funkciójú épület lesz. Az első ütem érdeklődői között több olyan megkeresésünk volt, ahol irodai, egészségügy-szolgáltatói, sportolási, vendéglátóipari tevékenységhez kerestek alkalmas, exkluzív helyet. A tervezőnek a koncepció kidolgázásához ennek megfelelően adtuk ki az utasítást. A lakóingatlanok áfatartalma emelkedik, így csak korlátozott számú lakás kialakítását tervezzük. Építménymagasságban sem fogjuk megközelíteni a jelenlegit, így az első ütem penthouse lakásai megőrizzék különlegességüket.

Új városrész épül a Campus Sétány köré. Mit lehet tudni a környéket érintő további fejlesztésekről? 

A város a budapesti Corvinus Egyetemmel közös fejlesztésben, egyetemi oktatási épületet épít a Campus Sétánnyal szomszédos Zrínyi utcában. Erre az eredetileg 19. században épült laktanya épület teljes felújításával, korszerűsítésével van lehetőség. Az építés már elkezdődött és a jövő év második felében elkészülhet, több száz diák fog itt tanulni.

Szintén a Zrínyi utcában, a jelenleg üresen álló területen 3000 nézőt befogadó új városi sportcsarnok beruházás indul, melyet egy 500 beállós parkoló egészít majd ki. Az engedély tervek elkészültek, építés jövőre indulhat.

Székesfehérvár Város Polgármesteri Hivatalával együttműködtünk az objektumok közműellátási beruházásában. Természetesen figyelemmel kísérjük a város honlapján megjelenő információkat és a város fejlesztési elképzeléseihez igazítjuk terveinket. A második ütem a hatástanulmányok eredményei, a partnerekkel való egyeztetések, és az áfaemelkedés hatásainak függvényében 2-3 év múlva kezdődhet meg. Kisebb beruházással és gyorsabb kivitelezéssel kalkulálunk.

Várakozásaitoknak megfelelően halad-e az építkezés? Mi okozott esetleg nehézséget?

Az építőiparban tapasztalható anyagellátási és munkaerő nehézségek minket sem kerültek el. Szerencsére a fővállalkozói szerződéseket időben megkötöttük, a kapacitásokat lekötöttük. Az alvállalkozóink azonban a megfelelő létszám biztosításával nehéz feladatot kaptak. Ezt nekünk is tudomásul kellett vennünk, méltánytalan lenne velük szemben a szerződésünk határidejének kikényszerítése.

Van-e valami, ami az eredeti tervekhez képest módosul a projekten?

A projekten minimális módosítások történtek. Például annak érdekében, hogy a penthouse lakásokat még több nap érje, növeltük a födémáttörések méreteit. Optimalizáltuk a közlekedést a beléptető sorompó elhelyezésekor. Ezen felül csak a lakók egyedi kéréseit igyekszünk kielégíteni.

Változott-e az ingatlanpiac Székesfehérváron, mióta az építkezés megkezdődött?

A megélénkült igények miatt olyan helyeken is megindultak új lakásépítési projektek, ahol az elhelyezkedés, beépíthetőség, kivitelezési nehézségek kompromisszumai miatt korábban nem vállalták a beruházást. Bár a számos újépítésű lakás mellett azt gondolhattuk volna, hogy a használt lakások ára csökkeni fog, nem ez történt. Ez azt mutatja, hogy a székesfehérvári lakások iránti kereslet továbbra is magas.

Milyen jelenleg az új lakáspiac Székesfehérváron?

A jó elhelyezkedésű, jó minőségű lakások az áremelkedések ellenére is kedveltek. A bérleti díjak továbbra is magasak, ami a befektetési célú vásárlásokra is bíztatja a helyi – és a nem helyi – vásárlókat. Feltehetően az 5% ÁFA miatti, most még alacsonyabb árak, a következő generációnak szánt lakások vásárlására is ösztönzően hatnak.

Mióta megkezdődött az értékesítés a Campus Sétányon, áremelkedésre is sor került. Piaci trend, vagy a Campus Sétány iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy ez megengedhető volt?

Az áremeléseket előre megterveztük tudván, hogy az építkezés és az idő előrehaladtával magasabb árakat lehet és szükséges alkalmazni.  Értékesítési koncepciónk szerint mindenkori áraink rögzítettek. Aki korábban elkötelezi magát nálunk, kedvezőbben vásárol, mint az, aki a nagyobb készültség esetén dönt mellettünk. Ezt így tartjuk korrektnek. Megháláljuk a bizalmat, bár – tekintettel arra, hogy projektünk saját forrásból és banki finanszírozással épül – a banki letétbe helyezett 20% előleg önmagában biztonságot ad vevőinknek.

Mióta a Campus Sétány épül más befektetőknek is megjött a kedve hasonló beruházáshoz. Volumenét tekintve ez még mindig a legnagyobb a városban? Hogyan differenciálja magát a Campus Sétány a konkurenciához képest?

Nem gondolom, hogy mi adtunk volna kedvet más beruházások megindításához. A mi épületünk megjelenése, mérete és elhelyezkedése inkább óvatosságra ösztönzi a konkurenciát, hiszen hasonló paramétereket csak hasonló árakon tudnának kínálni a Campus Sétánynál kedvezőtlenebb elhelyezkedés mellett. Talán ezért sem indult még megközelítően sem ekkora építkezés. A Campus Sétány egy modern nagyvárosi épület. A kisebb társasházi épületek között változatlanul kitűnik egyediségével.

Miért szerethető a Campus Sétány? Miért lesz ott jó élni?

Az fogja szeretni a Campus Sétányt, aki a kényelmet, az intimitást keresi. Nem kell kertet művelni, mégis sok a zöld. Nem kell a szűk lakóközösség kompromisszumaival találkozni, mégis találhatok jó barátokat. Bár kényelmes a közlekedés, mégsem kell mindenhova kocsival menni, vagy vinni a gyereket. Közel van minden, mégis megfelelően távol a zajtól. Egy kívül-belül szép épületbe jó lesz hazamenni.